Jan van der Veldt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Jan van der Veldt Fotografie, www.janvanderveldt.nl
Jan van der Veldt is de Functionaris Gegevensbescherming van Jan van der Veldt Fotografie. Hij is te bereiken via het contactformulier op de website en/of via janvanderveldt@home.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Jan van der Veldt Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Jan van der Veldt Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Gegevens blijven niet bewaard.

Jan van der Veldt Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.